Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hakîm

15 Nisan 2022

     Hikmet sahibi, bilgin, filozof. Arapça ḥikm (=bilgi) sözcüğünden türetilen  ḥakîm (=bilgin) kelimesinden aktarılmıştır. Aynı kökten Arapça ḥikmet (=bilgelik) kelimesi de kullanılıyor.