Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hâlâ

7 Nisan 2023

     Henüz, hâlen, mevcut durumda, şu ana kadar. Arapça ḥāl (=içinde bulunulan durum, vaziyet) sözcüğüne dayanan ḥālā sözcüğünden. Arapça ḥālen sözcüğüyle bağlantılıdır.