Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Halaskâr

9 Aralık 2023

     Kurtarıcı. Farsça halāskār (=kurtarıcı) sözcüğünden. Bu sözcük Arapça ḥalāṣ (=kurtulma, kurtuluş) sözcüğüne Farsça kār (=-cı, -ci) son eki eklenerek türetilmiştir. Kürtçe ḥılas (=kurtulma; bitme) sözcüğü halas ile aynı köktendir.