Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Halay

14 Eylül 2021

     Davul zurna eşliğinde topluca oynanan bir halk oyunu. Halay başı ‘oyunun başını çekerek bir mendille yönlendiren kimse’dir. Kol kola girilerek veya birinin kolu diğerinin omuzunda olmak üzere oynandığından Latince ālae (=kanat, üst kol, koltukaltı) sözünden kaynaklanmış olabilir. Latince ālae sözünün ālai, alay ve sonra da h başa getirilerek halay diye ifade edilmiş olması olasıdır. Ancak, bu olasılık da bir varsayım olarak akla gelmektedir. Hasan Eren Türkçe alay (=kalabalık, topluluk) sözünü Rumca allágion kelimesine bağlamaktadır. Farsça ālāy sözü Türkçe aracılığıyla alınmış olmalıdır. Alay sözünün başına h harfi eklenerek halay kelimesine varılmış olması da mümkündür. Bununla birlikte diğer dillerden geldiğine dair açıklamalar da birer varsayım olmaktan öteye gitmemektedir.