Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Haliç

2 Mayıs 2024

     Denizlerin ırmak ağızlarına girmesiyle meydana gelen oluşuk; gelgit olayının etkili olduğu yerlerde bu olay sonucunda kıyılarda beliren huni biçimindeki oluşuk. Arapça ḫalîc (=koy, körfez, boğaz) sözcüğünden. Farsça ḥeliç, Kürtçe ḥelîc.