Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ham

27 Haziran 2024

     Olgunlaşmamış, çiğ, pişmemiş; işlenmemiş, işe yatkın olmayan. Aynı karşılıktaki Farsça ḫām veya Kürtçe ḥam sözcüğünden. Sanskritçe āma/āmaka (=ham, çiğ) sözcüğüyle bağlantılıdır. Ermenicede ḥum ve Eski Yunancada ōmós biçimleri de aynı köktendir. Aynı karşılıkta Afganca ōm veya ūm, Beluçça hāmag biçimleri görülüyor. Bu sözcük Arapçaya da intikal ederek ḫām biçimiyle kullanılmıştır. Aynı sözcük Türkçeye yakın dillere de geçmiştir. Azerice ve Uygurca ḥam, Kırgızca kam, Özbekçe ḥàm. Ayrıca Kıpçakçada da ḥām (=olgunlaşmamış, acemi) sözcüğü görülmüştür.