Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hamakat

2 Temmuz 2024

     Ahmaklık, bunaklık, bönlük, budalalık. Aynı karşılıktaki Arapça ḥamāḳat sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki aḥmaḳ (=bön, budala, aklı kıt) sözcüğünün çoğul biçimi olarak biliniyor ve  ḥamāḳā veya  ḥumāḳa biçimleriyle de kullanılmıştır. Bu sözcükler Arapça ḥumḳ (=ahmaklık, akılsızlık, budalalık) sözcüğünden kaynaklanmıştır.