Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hamam

29 Nisan 2020

     Yıkanılan yer. Aynı karşılıktaki Arapça ḥammām sözcüğünden. Farsça hèmmām ve Hintçe hamāma biçimleri biliniyor. Bu sözlerin temelinde İbranicede cham (=sıcak) ve ḥm’m (=hamam) sözcükleri bulunmaktadır. Buna karşılık ‘sıcak’ karşılığındaki Akadca emmum veya ummum, sözcükleriyle bağlantılıdır. Akadca umum (=sıcaklık) ve emēmum (=sıcak olmak) sözleri ise bana öyle geliyor ki Sumerce kum (=sıcak, hamam) sözcüğüne dayanmaktadır. 

    Tacikçe ḥamom, Kürtçe hemam, Uygurca hammam, Özbekçe hämmàm, Türkmence hammām, Azerice hamam diye bilinmektedir. Tarihte Romalılar hamamlarıyla ünlüydüler. Ankara’nın Ulus semtinde Roma İmparatorluğu’ndan kalma “Roma Hamamları” denilen ören yeri bulunmaktadır. Bir başka hamam ören yeri Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarındaki Beçin Kalesi’nde yer almaktadır.