Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamarat

19 Şubat 2022

     Çalışkan, becerikli. Latince ēmeritus (=görevini bitirmiş olmak, hizmetini tamamlamış olmak) sözüyle bağlantılı olabilir. Latince ēmerēre (=hizmetini yerine getirmek) yüklemiyle ilişkilidir. Eski Yunanca eumarés (=becerikli, hünerli, mahir) kelimesine dayanmaktadır. Bir kısım sözlüklerde Ermenice hamarod kelimesiyle olan ilişkisinden söz edilmektedir.  Arapça ḥımāre aynı kökle bağlantılı olsa gerektir.