Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanay

19 Ocak 2021

     İki veya daha çok katlı büyük ev. Kimi yörelerde sofa, hol ve avlu olarak da dile getirilmiş. Hanay sözü önceki yüzyıllarda çok pencereli, etrafı açık yazlık evleri ifade ediyordu. Yunanca anoi (=yukarı kat, üst kat) sözünden geliyor. Önündeki h harfi sonradan eklenmiştir. Farsça ḥan ve Kürtçe ḥani kelimesiyle ilişkili değildir. Nitekim hanay sözü yaygın olarak Batı Anadolu’da kullanılıyor. Yunanca anoi kelimesi aynı dilde bulunan ana (=yukarı, üst) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözler Eski Yunancada da kullanılıyordu. “Hanaylar yaptırdım döşetemedim/ Çifte kumruları eş edemedim// Hanaylar yaptırdım yüceden yüce/ İçine yatmadım üç gün üç gece” (Bir Kıbrıs ezgisinden).