Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hangar

19 Haziran 2024

     Uçak, araba, tarım araçları gibi şeylerin konulduğu kapalı yer. Fransızca hangar (=sundurma, üstü kapalı yer; uçak deposu) sözcüğünden. XIX. yüzyılın ortalarında Fransızcada yerleşik olan hangar (=kulübe) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük XIV. yüzyıldaki Fransızcada bilinen hanghart sözü Orta Çağ Latincesinde ‘atların nallandığı baraka’ karşılığında yer alan angarium sözcüğüyle bağlantılıdır. İlk kez İngilizcede 1902 yılında ‘uçaklar için kulübe’ karşılığında düşünülen hangar sözcüğü Fransızcada bilinen hangar (=kulübe, barınak) sözcüğünden aktarılmıştır. Fransızcadaki bu sözcüğün Orta Hollandaca bir sözcükten evrildiği sanılıyor. Bununla birlikte hangar sözcüğündeki han ifadesi bir kısım dillerdeki home (=ev, barınak, dam) sözcüğüyle de ilişkilendirilmektedir. Gard veya yard biçimleri Orta Çağ İngilizcesindeki geard aracılığıyla ‘çitlerle çevrili yer, avlu, ev’ karşılığına yol açan Proto-Germence gardan ile bağlantılıdır. Bir kısım dillere hangar şekliyle intikal etmiştir.