Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hangi

6 Kasım 2021

     Ne şey, nice. Orta Çağ Türkçesindeki kangı veya kankı sözcüklerinden gelmektedir. Bu sözcükler Kaşgarlı’nın sözlüğündeki ‘hangi’ karşılığındaki kanu veya kayu sözcükleriyle bağlantılıdır. Kürtçede kanê sözü ‘nerede, hangi şey’ demektir. Azerice hansı, Tatarca, Kazakça ve Kırgızca kaysı, Başkırtça kayhı, Özbekçe kaysi, Uygurca ḳaysi, Türkmence haysı sözleri ‘hangi’ olarak biliniyor.