Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hanif

12 Aralık 2023

     Tek tanrılı dinler öncesindeki pagan dinine bağlı kalan, puta tapan. Bu bağlamda İÖ. XIV. yüzyıl Tell el- Amarna tabletlerinde görülen hanpa veya hanapu sözcüğüyle ilişkilidir. Bu sözcüklerin zamanla Süryanicede yer eden hanfo (=putperest) sözcüğüne yol açtığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Musevilik sonrası İbranicede hānēf sözcüğü ‘dinsiz’ karşılığında kullanılmıştır. Theodor Nöldeke Arapçadaki hanîf sözcüğünün Süryaniceden alındığını ve ‘putperest’ karşılığında olduğunu aktarmaktadır. Sözcüğün Arapçadaki karşılığı olan hunefā, Süryanicedeki hanephē’nin bir versiyonudur. Süryanice hanephē ‘putperest olan, Yahudi ve Hıristiyan olmayıp önceki dinlerine bağlı olan Araplar’ karşılığındadır. Süryanice metinlerde görülen ḥanpūṭo sözcüğü putperest ibadetini ifade etmektedir. Bununla birlikte N.E.Fāris ve H.V.Glidden, hanîf sözcüğünün Nebatilerin dilinden Arapçaya aktarıldığını ve Helenleşmiş Süryani-Arap dininin bir kolunu belirttiğini öne sürmüşlerdir.