Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hantal

25 Kasım 2021

     Kaba saba, iri yarı; ağır iş yapan. Arapça ḥanżele (=ebucehil karpuzu) sözünün çoğul şekli olan ḥanżal (>ḥandal) kelimesinden kaynaklanmıştır. Ebucehil karpuzu yer üzerinde oldukça geniş bir alana yayıldığından benzetme yoluyla enine gelişmiş tembel kişiler için hantal sözü kullanılmıştır.