Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hapis

28 Aralık 2023

     Cezalandırmak maksadıyla bir yere kapatıp salıvermeme, özgürlüğünden yoksun tutma. Arapça ḥabs (=tutma, alıkoyma) sözcüğünden. Bu sözcük Akadca abšu (=kayış, kemer, bant) sözcüğüyle bağlantılıdır. Akadca şabātum (=tutmak) sözcüğüyle ilişkilidir. Hititçe app (=tutma, alma) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Hititçede ap şekliyle de ifade edilmiştir. Hitiçede LUappās (=amele, maraba) sözcüğüyle aynı köktendir. Bu bağlamda Hititçe appiske (=alma, tutma, yakalama, alıkoyma) sözcüğü de örneklenebilir. Sumerce dab (=yakalama, tutma) sözcüğünden dönüşmüştür. Latince habere (=tutmak, sahip olmak) yüklemi de aynı kökten kaynaklanmıştır.