Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Harabe

3 Haziran 2021

     Yıkıntı veya yıkılmaya yüz tutmuş, ören yeri, şehir yıkıntısı; kullanılamaz hale gelmiş. Arapça ḫarāb (=yıkık, viran) sözcüğüne istinaden ḫarābe (=yıkılmış olan, kullanılamaz hale gelen) kelimesi telaffuz edilmiş. Bunların kökeninde Arapça ḫar (=yıkılmış) sözcüğü bulunmaktadır. Arapça ḫarābe’nin çoğulu ḫarābāt’tır ve ‘yıkıntılar, viraneler, meyhaneler’ karşılığında biliniyor. Arapça ḫarābe sözüne Farsça yer bildiren -zār son eki ilave edilerek ḫarābezār (=viranelik) sözü türetilmiştir.