Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Harabe

3 Haziran 2021

     Yıkıntı veya yıkılmaya yüz tutmuş, ören yeri, şehir yıkıntısı; kullanılamaz hale gelmiş. Arapça ḥarāb (=yıkık, viran) sözüne istinaden ḥarābe (=yıkılmış olan, kullanılamaz hale gelen) kelimesi telaffuz edilmiş. Bunların kökeninde Arapça ḥar (=yıkılmış) sözü bulunmaktadır. Arapça ḥarābe’nin çoğulu ḥarābāt’tır. Harābāt (< Arapça ḥarābāt) ’yıkıntılar, viraneler, meyhaneler’ diye biliniyor. Arapça ḥarābe sözüne Farsça yer bildiren -zār son eki ilave edilerek harābezār (=viranelik) sözü türetilmiştir.