Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Harabe

3 Haziran 2021

     Yıkıntı veya yıkılmaya yüz tutmuş, ören yeri, şehir yıkıntısı; kullanılamaz hale gelmiş. Arapça ḥarāb (=yıkık, viran) sözüne istinaden ḥarābe (=yıkılmış olan, kullanılamaz hale gelen) kelimesi telaffuz edilmiş. Bunların kökeninde Arapça ḥar (=yıkılmış) sözü bulunmaktadır. Arapça ḥarābe’nin çoğulu ḥarābāt’tır. Harābāt (< Arapça ḥarābāt) ’yıkıntılar, viraneler, meyhaneler’ diye biliniyor. Arapça ḥarābe sözüne Farsça yer bildiren -zār son eki ilave edilerek harābezār (=viranelik) sözü türetilmiştir.