Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Haraç

9 Haziran 2023

     Bir zamanlar Müslüman olmayan ahaliden alınan vergi. Aynı karşılıktaki Arapça ḥarāc (=vergi) sözünden. Bu söz Pehlevice harg (=vergi) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aramice ḥarəgā (=baş vergisi) sözüne dayanmış olabilir. Bu sözcüğün İslam öncesinde Eski İrani Dillerden Arapçaya intikali mümkündür.