Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Haram

3 Ağustos 2020

     Yasak, memnu, tabu, helalin karşıtı. Arapça ḥaram (=yasak, tabu, memnu) kelimesinden aktarılmıştır. Arapça ḥaram, Akadca ḥarāmu (=saklamak, gizlemek, alıkoymak) sözünden kaynaklanmıştır. Asurca ve Svahilice ḥaramu, İbranice ḥr’m (=haram) ve Süryanice muḥrimle (=yasaklamak, men etmek) kelimeleri birbiriyle bağlantılıdır. İbranice ḥr’m kökü, Aramice ve Süryanicede de görülmektedir. Arapça ḥaram kelimesi, Kürtçede herem ve Türkçede haram şeklinde telaffuz ediliyor. Semitik Dillerde ḥr’m köküyle bağlantılı olarak birçok söz telaffuz ediliyor: maḥrum (=bir şeyden alıkonulma), iḥrām (=haram saymak), muḥarrem (=haram olan, yasaklanan), ḥırmān (=bir kimseyi bir faaliyetinden mahrum bırakmak, yasaklamak), ḥurmet (=engel olmak, saygı duymak), taḥrîm (=yasaklamak, engel olmak, gizlemek), ḥarîm (=yabancılara yasaklanan, izin verilmeyen) ve ḥarem (=herkesin girmesine izin verilmeyen ve saygı gösterilmesi gereken yer; Osmanlı saray ve konaklarında kadınlara ayrılan yer) gibi.