Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Harcamak

11 Nisan 2021

     Para sarf etmek, elden çıkarmak, tüketmek, kullanmak. Mecazen bir kimseyi gözden düşürmek veya ölümüne neden olmak. Arapça ḥarc (=sarf, masraf, vergi, gider) sözüne dayanmaktadır. Arapça ḥarāc sözü de aynı kökten türetilmiştir. Haraç, bir zamanlar Müslüman olmayan ahaliden alınan vergiydi. Arapça harc (=masraf, gider) ve Farsça rāh (=yol) ekleriyle harc-ı rāh (=yol masrafı, yol gideri; günlük veya haftalık çalışma bedeli) sözü kullanılıyor.