Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Harcırah

10 Haziran 2023

     Yolluk, yol harçlığı, yol gideri. Arapça ḥarc (=masraf, gider) ve Farsça rāh (=yol) sözcüklerinden türetilen ḥarc-ı rāh sözü görevle bir yere gönderilen kimseye verilen parayı ifade ediyor. Arapça ḥarc sözcüğü Pehlevice harg (=vergi; takdir, iş, çaba) sözcüğüne dayanmaktadır. Kürtçe ḥercıre, Azerice, Uygurca ve Özbekçe yol ḥärcı, Kırgızca col akçası, Türkmence yōl harcı.