Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hardal

23 Kasım 2021

     Turpgillerden sarı çiçekli, deriyi yakıcı özelliği bulunan, tadı acı ve tohumu hekimlikte kullanılan bir yıllık bitki. Arapça ḫardāl  (=iştah açıcı bir ot çeşidi) kelimesinden. Arapça ḫardala ‘hardal tanesi’dir. Tohumu toz haline getirilerek sirke ile karıştırılıp sofra hardalı denilen bir çeşit macun yapılmaktadır. Türkçedeki kıcı sözcüğünün yerine hardal sözcüğü yerleşmiştir.  Türkçedeki kıcı, Kürtçede ķıci şekliyle mevcuttur. Kaşgarlı Mahmud sözlüğünde Hardal yerine kıçı sözcüğünü aktarmaktadır. Kıçı sözcüğü aynı çağdaki Türkçede kullanılan kıçıla (=gıdıklamak) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Farsça ve Azerice ḫardal, Kürtçe ḥerdel, Özbekçe ḥantäl.