Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Harf

3 Aralık 2021

     Dildeki sesi belirten ve alfabedeki işaretlerden her biri. Arapça ḥarf kelimesinden alınmadır. Ayrıca Arapçada ḥarf ‘arık dişi deve’ demektir. Çoğulu ḥurūf veya ahrūf’tur. Arapça ḥarbe (=kısa mızrak, süngü) sözüyle ilişkili olmadığı kanısındayım.  Harf sözü ‘her şeyin kenarı, yanı, ucu, tepesi, çıkıntısı’ demektir. Farsça harf, Kürtçe herf, Azerice ve Özbekçe härf, Türkmence harp, Uygurca härp, Kırgızca arip, Kazakça ärip, Başkırtça ḥärif.