Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hariç

26 Ocak 2024

     Bir şeyin dışında kalan, dış taraf, dış yüz, dış. Arapça ḫurūc (=dışarı çıkmak) sözcüğünden türetilmiş olan Arapça ḫāric (=dış) sözcüğünden alıntıdır. Hariçten gazel okumak sözü ‘bir şeyin iç yüzünü bilmeden söz söylemek’tir. Arapça ḫāricȋ (=dışla ilgili) ve ḫāriciyye (=dış işleri) sözleri de aynı köktendir.