Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Harika

20 Ocak 2021

     Olağanüstü hayranlık uyandıran, alışılmışın üstünde olan şey. Arapça hāriḳa (=olağanüstü hayranlık uyandıran) sözünden alınmıştır. Arapça bu sözün aynı dildeki hariḳ (=yangın, ateş)  sözcüğüyle ilişkili olduğu sanılıyor. Arapça harîḳ ve hāriḳa sözcükleri ‘ateş, od, yakıcı’ diye biliniyor. Arapçada harḳ (=yakma) ile ḥarḳ (=yırtma, yırtılma) sözcüklerini birbirine karıştırmamak gerekir. Arapçadaki hāriḳa sözcüğündeki hār  kökünün Arapçaya Kuzeybatı İran Dillerinden intikal etmiş olduğu görüşündeyim. Bu açıdan, Pehlevice ḥwar (=Güneş) ve ḥwār (=ışık, nur, aydınlık) sözleriyle bağlantılı olmalıdır. Pehlevice bu sözlerin ise Kürtçe ar (=ateş) ve har (=yakıcılık, kızgınlık) sözcüklerine istinat etmiş olması mümkündür. Kürtçede Ahmed’in Hamed veya Hêmed biçimlerinde telaffuz edilişi gibi aynı dilde ar (=ateş) sözcüğü har (=ateş, kızarma, kızgınlık) şekliyle dile getirilmiştir. Harika, kadın şahıs adlarındandır.