Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Harikulâde

28 Haziran 2021

    Olağanüstü, alışılagelenin üstünde; çok güzel, eşi görülmemiş; âdete aykırı olan. Arapça hārik (=üst, üstünde; omuzun üst tarafı) ve āde (=alışılagelen, olağan) sözlerinden oluşmaktadır. Aradaki ‘ul’ harfi tarif olan ‘el’den dönüşmüştür. Böylece Arapça hārik’ul-āde ‘alışılagelenin üstünde, olağanüstü’ karşılığında dile getirilmiştir. Arapçada farklı içerikte harik sözleri kullanılıyor. Bunlar Arapça ḥārik (=muhalif, aykırı, karşı), ḥarîk (=otlu çukur yer), harik (=akıllı) ve hārik (=üst, üstünde) sözleridir. Bu nedenle, Sözlüklerde hārik’ul-āde kelimesi yanlış tespitlere dayalı olarak açıklanmaktadır. Burada söz konusu olan hārik (=üst, üstünde) kelimesidir. Harikulâde sözü ‘alelâde’nin karşıtıdır. ‘Fevkalâde’ ile aynı karşılıktadır.