Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Harman

14 Ocak 2021

     Tahılı saptan ayırmak için hayvanla düven veya makine kullanılarak yapılan dövme işi, dövülmeye hazır ekin yığını ve bu işlemlerin yapıldığı yer. Farsça ḫarmen veya ḫirmen (=yığın, hasat; ekini kepeğinden ayırma) sözünden geliyor. Sanskritçe ḥara (=sivri, batıcı, keskin) kelimesiyle ilişkilidir. Farsça ḫār (=çalı, diken); Pehlevice ḥar veya ḥarpušt (=kirpi) sözleri aynı kökten kaynaklanıyor. Farsça ḥarman veya ḥirman sözlerindeki ḥar/ḥir kök sözcüğü öyle anlaşılıyor ki, ‘diken, çalı, batan nesne’ karşılığında ifade edilmiştir. Pehlevice ḥarpušt (=kirpi) kelimesi ḥar (=diken, çalı) ve pušt (=sırt) sözcüklerinden oluyor Bu bağlamda, ḥarpušt sözü. ‘Sırtı dikenli’ karşılığında kullanılmıştır. Harman sözü Kürtçede bêder (=kapısız), ḥarman veya ḥerman şekliyle dile getiriliyor. Farsçadan Türkçe eksenli dillere de geçmiştir. Kırgızca kırman, Özbekçe ḥırmàn, Azerice ḥırman ve Türkmence harman diye biliniyor. “Çiçekten harman olmaz/ Yar derde derman olmaz”( Malatya yöresi ezgisinden).