Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Harun

22 Eylül 2019

     Hz. Musa’nın ağabeyinin adı. Kur’an’da adından 20 kez söz edilmektedir. Bir kısım kaynaklar İbranice Aharōn şeklini aktarmalarına rağmen, Tevrat’ta Aarōn adıyla anılmaktadır. Hz. Musa’dan üç yıl önce doğduğu rivayet edilmektedir. Buna karşılık, aynı dilde Eharōn, Arōn şekilleriyle de karşılaşılmaktadır. Harun adı, İbranice har (dağ) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Çekçe hora; Sırpça, Hırvatça ve Lehçe gora, Rusça gorá, Fince vuori kelimeleri ‘dağ’ karşılığında bilinmektedir. Bu açıdan, Harun adının ‘dağlı’ ya da ‘dağ gibi’ karşılıklara dayanılarak telaffuz edilmiş olduğunu sanıyorum. Mecaz karşılığıyla ‘güçlü, kuvvetli, kudretli’ demek olduğunu düşünüyorum.