Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Haşat

15 Ağustos 2021

     Darmadağınık. Mecazen yorgun, bitkin. Arapça ḥaṣad (=biçilme, ekin veya çayır biçme, biçilmiş ekin) sözüyle bağlantılı olduğunu sanıyorum.  Arapçada ḥaṣṣad (=ekin biçen) sözü de biliniyor. Türkçede haşat olmak ‘darmadağınık olmak, perişan olmak, aşırı yorulmak’ olarak biliniyor.