Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hasbıhal

28 Ocak 2023

     Konuşup dertleşme, sohbet, söyleşi, halleşme. Aynı karşılıktaki Arapça ḥasb-i ḥāl sözünden. Arapça ḥasb (=göre, nazaran, gereğince) ve ḥāl (=durum) sözcüklerine dayanmaktadır. Arapça ḥasb sözcüğü aynı dildeki ḥaseb (=ölçü, gerekçe, sebep) sözüyle bağlantılıdır.