Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Haseki

2 Kasım 2021

     Bir zamanlar devletin “hizmet-i hassa”sında bulunanlar, padişaha has işlerin yürütücüleri; padişahın gözde cariyesi. Arapça hāss (=özgü, özel) sözcüğünden hāssa (=bir kimseye veya bir şeye özgü nitelik) kelimesine Farsça -gî eki eklenerek hāssagî (>haseki) sözüne varılmıştır. Osmanlı öncesi bir kısım Orta Doğu devletlerinde benzer görevleri ifa edenler için hassagān veya hasekîyān sözleri kullanılıyordu.