Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Haseki

2 Kasım 2021

     Bir zamanlar devletin “hizmet-i hassa”sında bulunanlar, padişaha has işlerin yürütücüleri; padişahın gözde cariyesi. Arapça hāss (=özgü, özel) sözcüğüne dayanan hāssa (=bir kimseye veya bir şeye özgü nitelik) kelimesine Farsça -gî eki eklenerek hāssagî (>haseki) sözüne varılmıştır. Osmanlı öncesi bir kısım Orta Doğu devletlerinde benzer görevleri ifa edenler için hassagān veya hasekîyān sözleri kullanılmıştır.