Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasret

9 Ağustos 2021

     Ayrılık sonucu duyulan özlem, kavuşma arzusu. Hasret çekmek ‘kavuşamamanın üzüntüsünü yaşamak’, hasret kalmak ‘sevdiğine veya özlediğine kavuşamamış olmak’tır. Arapça ḥasret (=kavuşulması veya elde edilmesi gerekene duyulan özlem) sözünden. Arapça  ḥasret ve Farsça hane sözlerinden hasret-hane (=hapishane) sözü türetilmiş. Farsça keş son ekiyle hasret-keş (=hasret çeken) denilmiş. Hasret ön ekiyle oluşturulan birçok söz Osmanlıcada kullanılıyordu. Kürtçe hesret şekli Türkçeye yakın dillerde de bulunuyor. Azerice, Başkırtça, Özbekçe, Tatarca ve Uygurcada hesret şekli kullanılıyor. “Hasretinden prangalar eskittim” (Ahmet Arif). Hasret şahıs adı olarak da görülmektedir.