Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hasret

9 Ağustos 2021

     Ayrılık sonucu duyulan özlem, kavuşma arzusu. Hasret çekmek ‘kavuşamamanın üzüntüsünü yaşamak’, hasret kalmak ‘sevdiğine veya özlediğine kavuşamamış olmak’tır. Arapça ḥasret (=kavuşulması veya elde edilmesi gerekene duyulan özlem) sözünden. Arapça ḥasret ve Farsça ḫāne sözlerinden hasret-ḫāne (=hapishane) sözü türetilmiş. Farsça keş son ekiyle ḥasret-keş (=hasret çeken) denilmiş. Hasret ön ekiyle oluşturulan birçok söz Osmanlıcada kullanılıyordu. Kürtçe hesret şekli Türkçeye yakın dillerde de bulunuyor. Azerice, Başkırtça, Özbekçe, Tatarca ve Uygurcada hesret biçimi kullanılıyor. “Hasretinden prangalar eskittim” (Ahmet Arif). Hasret şahıs adı olarak da görülmektedir.