Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hasta

19 Kasım 2021

     Sağlığı bozulmuş olan, sıhhati yerinde olmayan. Mecazen bir şeye aşırı tutkun olan kimse. Farsça ḫaste (=yaralı, incinmiş olan) sözünden. Farsça ḫasten (=incinmek, yaralanmak, örselenmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Uygurca hasta, Türkmence hassa, Tatarca ḥästä, Özbekçe ḥastä, Başkırtça ḥasta, Azerice ḥästä.