Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta

19 Kasım 2021

     Sağlığı bozulmuş olan, sıhhati yerinde olmayan. Mecazen bir şeye aşırı tutkun olan kimse. Farsça ḫaste (=yaralı, incinmiş olan) sözünden. Farsça ḫasten (=incinmek, yaralanmak, örselenmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Uygurca hasta, Türkmence hassa, Tatarca ḥästä, Özbekçe ḥastä, Başkırtça ḥasta, Azerice ḥästä.