Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hatip

1 Haziran 2024

     Konuşmacı, hitabeti olan kimse. Arapça ḫaṭіb (=hitap eden) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḫuṭbe (=hitap etme) sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcükler Arapça ḫaṭâbe (=hutbe okuma, güzel söz söyleme) kelimesiyle bağlantılıdır. Genellikle bir topluluk karşısında yapılan güzel konuşmaya ḫiṭâbe denilmektedir. Bir veya birden çok kimseye yönelik yapılan yazılı veya irticali konuşma ise ḫiṭab olarak biliniyor. Aynı köke dayanan ḫiṭābet sözü ‘hatiplik, güzel söz söyleme sanatı’ karşılığındadır.