Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hatıra

3 Eylül 2021

     Hatırda kalan şey, anı, yadigâr, andaç. Aynı karşılıktaki Arapça ḫāṭira sözcüğünden. Bu sözcük ḥutūr (=akla gelme) sözcüğüne dayanan ḫātir (=zihin) sözcüğüyle bağlantılıdır. Osmanlıcada kullanılan Arapça tahattur (=hatırlama, hatıra getirme) kelimesi de aynı köktendir. Azerice, BaşkırtçaTatarca, Uygurca ve Özbekçe ḥātirä.