Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hatmi

27 Aralık 2022

     Ebegümecigillerden çiçekleri yaygın olarak pembe ve beyaz açan çok yıllık otsu bir bitki. Bir kısmının kök ve çiçeklerinden hekimlikte yararlanılmaktadır. Aynı karşılıktaki Arapça ḫaṭmî sözcüğünden. Bu sözcük Arapça ḫaṭm (=kuş gagası; canlılarda burun) sözcüğüne dayanmaktadır. Anadolu’da halk arasında sehven Fatma çiçeği denilmiştir. Ayrıca Fatmagül çiçeği diyenler de görülmektedir. Ermenicede hatem çiçeyi deniliyor ( Açaryan, R. A. : Eminyan atskakrağan joğovatsoi, Moskova 1902).