Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatun

10 Temmuz 2020

     Hanımefendi, saygın ve karizmatik kadın. Asya’nın Aryen Dillerinden Soğdca ḥvaten sözünden alınmadır. Aynı söz Farsçada hātūn, Kürtçede ḥatun olarak ifade ediliyor. Soğdca ḥva, Kürtçe ḥwe sözleri ‘kendi’ demektir. Ten veya tun son ekleri, kimilerine göre ‘güç’, kimilerine göre ise ‘yalnız’lık ifade etmektedir. Her hal ü kârda ḥatun sözü ‘kendi gücüne dayanan’ ‘kendi başına’ davranabilen olarak algılanmıştır. Kimi kadınların adlarının sonuna saygı gereği ḥatun sözü eklenmektedir: Medine Ḥatun, Şakire Ḥatun, Fidan Ḥatun, Selvi Ḥatun gibi. Kadın sözünün de aynı kökten türetildiği anlaşılmaktadır. Bayan şahıs adı olarak, Hatun adıyla karşılaşılmaktadır.