Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Havva

28 Nisan 2023

     Dünya üzerindeki ilk kadın, Havva Ana. İbranice Hawah şahıs adıyla bağlantılıdır. Bu adın aynı dildeki hayah (=yaşamak; canlı varlık, yaşayan) sözüne dayandığı sanılıyor. İbranice hawwah (=yaşayan bir varlık) sözü aynı dildeki hawa (=yaşadı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Canlılıkla ilgili Arapça hayya ve Aramice hayyin şekilleri görülüyor. Akadca ebbum (=canlı olmak) sözcüğüyle ilişkisi olabilir. Kimi doğu bilimciler Aramicede ‘yılan’ karşılığındaki hewyah veya hiweya sözcükleriyle ilişkilendirmişlerdir. Bunlara göre yılan Havva’nın yok olma nedeni, Havva da eşinin yılanı idi. Bir başka varsayıma göre Sumerce ama (=anne) sözcüğü Akadcada awa ve buradan da İbraniceye havvāh olarak intikal etmiştir. Havva adı Latincede Heva, İngilizcede Eve şeklini almıştır. Almanca Eva veya Eve, Fransızca Ève, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Hollandaca, Bulgarca ve Rusça Eva, Yunanca Eva veya Evi, İsveççe ve Norveççe Eve, Bengalce ve Nepalce Ibha, Pencapça Havāha, Peştuca Heva.