Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Haya

15 Ocak 2021

     HAYA (I) Erbezi, husye, yumurtalık. Farsça ḥāye (=husye, er bezi, yumurta, testis) sözünden geliyor. Pehlevice ḥayak (=erbezi, husye, testis) ve hâg (=yumurta) sözleriyle bağlantılı olmalıdır. Pehlevicede ‘yumurta’ karşılığında hāye (=yumurta) şekli de biliniyordu. Yumurta kelimesi, Kürtçe hêk, Ossetçe aik ve Beluçça haikDanca æg ve İsveççede ägg diye ifade ediliyor.

     HAYÂ (II) Utanma duygusu, utanç, hicap, şerm, mahcubiyet, sıkılma; âr, namus, edep. Aynı karşılıkta kullanılan Arapça hayâ kelimesinden aktarılmıştır.  Bu açıdan, hayasız sözü ‘utanmaz’lığa işaret ediyor.