Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Haya

15 Ocak 2021

     HAYA Erbezi, husye, yumurtalık. Farsça ḥāye (=husye, er bezi, yumurta, testis) sözünden geliyor. Pehlevice ḥayak (=erbezi, husye, testis) ve hâg (=yumurta) sözleriyle bağlantılı olmalıdır. Pehlevicede ‘yumurta’ karşılığında hāye (=yumurta) şekli de biliniyordu. Yumurta kelimesi, Kürtçe hêk, Ossetçe aik ve Beluçça haikDanca æg ve İsveççede ägg diye ifade ediliyor.