Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Haykırmak

1 Nisan 2023

     Yüksek sesle bağırmak ya da çağırmak. Orta Çağ Türkçesinden gelen aygır sözcüğüyle ilişkili olmalıdır. Haykırmak, aygır sesi gibi bağırmaktır. Öte yanda hay ses yansımalı bağırma sözcüğüdür. Aygır veya haykır sözlerindeki gır ya da kır son eklerinin bağırmakla ilgili oldukları kanısındayım. Kürtçe ķir (=bağırma, yüksek sesle çağırma) sözcüğü de Türkçedeki gır veya kır kök sözcükleriyle aynı köktendir. Azerice haygırmag, Türkmence haykırmak, Özbekçe häykırmàk, Kazakça aykaylav, Kırgızca kıykırū veya bakırū.