Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Haylaz

17 Kasım 2021

     İstenilmeyen davranışlarda bulunan kimse, her söze karışan ve çok konuşan, yaramaz. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki ayıl (=söylenmek) sözüyle bağlantılı olabilir. Haylaz aynı zamanda ‘çok söylenen kişi’dir. Birçok yörede haylamak ‘bağırıp çağırmak, haykırmak’tır. Ordu dolaylarında haylamak ‘seslenmek’tir. Bir kısım yerlerde haylamak ‘hayvanı bağırarak ürkütmek’tir. Amasya havalisinde aylamak ‘sözü uzatmak’ olarak biliniyor. Halk ağzında haylamak ‘haykırmak’ karşılığındadır. Bu örneklere rağmen haylaz sözcüğü Türkçeye yakın dillerde kullanılmıyor. Farsça ve Kürtçe hāy hūy ‘şamata, gürültü, patırtı’ demektir.