Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayli

12 Aralık 2020

     Oldukça fazla, epey, çokça, alabildiğine, birçok. Farsçada ḥayli (=epey) ve Kürtçede ḥeyli şekliyle mevcuttur. Tacikçe ḥele (=çok fazla) kelimesi de aynı kökten kaynaklanmıştır. Arapçada awli veya ewli biçimiyle kullanılıyor. Bu sözün Arapça hayl (=at veya at sürüsü) kelimesiyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Arapça hayl’in çoğulu ahyāl veya huyûl’dur. Arapça hayl sözcüğünün ise Akadca puḥālum (=at, beygir, aygır) kelimesiyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Akadca puḥālum sözündeki ḥāl fonemi Arapçadaki hayl (=at) sözüne yol açmış olmalıdır. Bununla birlikte bir kısım Semitik Dillerde olduğu üzere ‘at’ karşılığında Arapçada faras ve Svahilicede farasi kelimeleri de kullanılıyor. Hayli kelimesi Kürtçe ḥeyli üzerinden Türkçeye yakın dillere de intikal etmiştir. Uygurca ḥeli, Özbekçe ḥıylä ve Azerice ḥeyli sözleri kullanılıyor.