Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hayli

12 Aralık 2020

     Oldukça fazla, epey, çokça, alabildiğine, birçok. Farsçada ḫaylі (=epey) sözcüğünden. Bu sözcük Kürtçede ḥeyli şekliyle mevcuttur. Tacikçe ḥele (=çok fazla) kelimesi de aynı kökten kaynaklanmıştır. Arapçada awli veya ewli biçimiyle kullanılıyor. Bu sözün Arapça ḫayl (=at veya at sürüsü) kelimesiyle bağlantılı olduğu sanılıyor. Arapça ḫayl’in çoğulu aḫyāl veya uyûl’dur. Arapça ḫayl sözcüğünün ise Akadca puḥālum (=at, beygir, aygır) kelimesiyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Akadca puḥālum sözündeki ḥāl fonemi Arapçadaki ḫayl (=at) sözüne yol açmış olmalıdır. Bununla birlikte bir kısım Semitik Dillerde olduğu üzere ‘at’ karşılığında Arapçada faras ve Svahilicede farasi kelimeleri de kullanılıyor. Hayli kelimesi Kürtçe ḥeyli üzerinden Türkçeye yakın dillere de intikal etmiştir. Uygurca ḥeli, Özbekçe ḥıylä ve Azerice ḥeyli sözleri kullanılıyor.