Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayran

12 Aralık 2020

     Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. Arapça hâyran (=şaşırmış, şaşa kalmış) sözünden alınmadır. Arapça hâyran kelimesi Arapça hâir (=şaşırmış, hayret etmiş) sözüyle müterâdiftir (sinonim). Arapça hâir kelimesi Akadca kârum (=şaşkın olmak) sözündeki kâr kökü ile bağlantılı olmalıdır. Arapça hâyran ile hayret kelimeleri aynı karşılıkta kullanılmışlardır. Oysa Türkçe kullanımda hayran kelimesinde içerik kayması oluşarak ‘bir kimseye veya bir eşyaya karşı aşırı beğenide bulunmak’ diye algılanıp ifade edilmiştir. Kürtçe heyran, Tacikçe ḥayroni diye biliniyor. Kürtçeden Azericeye geçerek Azerice heyran, Uygurca häyran, Türkmence hayran, Özbekçe heyran, Kırgızca ayran, ve Kazakça kayran olarak dile getiriliyor.