Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Haziran

27 Temmuz 2020

     Senenin aylarından biri. Yaz mevsiminin başlangıcı. Haziran adının, bugüne kadar yazılıp söylendiğinin aksine Süryanice ‘sıcak’ karşılığında ifade edildiği iddiası, bana göre gerçeği yansıtmıyor. Çünkü, Süryanicede ‘sıcak’ karşılığında bilinen ḥamima kelimesi telaffuz edilmektedir. Öyle sanıyorum, Haziran adı İbranice ḥāziyr (=domuz) kelimesiyle ilişkilidir. Bu söz, Arapçada ḥanzir (çoğulu ḥanazir) şeklinde biliniyor. Aramice ḥazir, Süryanice ḥezūra, Kürtçe ḥıznir veya ḥınzir, Ermenice ḥoz, Yunanca ḥoiros şeklinde telaffuz edilmektedir. Farsçada ḥuk kelimesinin yanı sıra Kürtçeden Farsçaya geçen ḥinzir sözü de kullanılıyor. Birbirinin benzeri olan, yukarıda ‘domuz’ karşılığında altı çizili olan Farsça ḥuk dışındaki sözlerin kökeni Akadca ḥuziru (=domuz) sözüne dayanmaktadır. Bu ayın ‘domuz’la ilişkilendirilmesinin nedeni, Haziran ayının domuzların üreme sonucu çoğalma dönemi olmasındandır.