Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hazret

9 Ağustos 2021

     Önde gelen kimselerin adlarının önüne getirilen yüceltici unvan. Arapça ḥażret (=hazırda bulunan) sözünden. Arapça ḥużūr (=hazırda bulunma) ve ḥāzır (=göz önünde olan) kelimeleriyle bağlantılıdır. Arapça ḥażret  sözünün çoğulu ḥażerāt‘tır. Hazret kelimesi kısaca ‘Hz’ harfleriyle belirtiliyor: Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed, Hz. Ali gibi.