Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

He

7 Mart 2022

     Halk ağzında ‘evet’ sözünün karşılığı. Uygurca ve Özbekçe (he: ‘evet’) sözcüğünden gelmektedir. Türkmence hava, Tatarca äyi, Kazakça iyä sözcükleri ‘evet’ karşılığındadır. Ayrıca Kürtçede herê ve belê, Azerice bäli, Farsça belî de ‘evet’ demektir. Bkz. Evet.