Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hekim

15 Nisan 2022

     İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve tedavi eden doktor, tabip. Arapça ḥakîm (=bilgin, filozof; tabip) sözünden. Bu söz Arapça ḥikm (=bilgi) sözcüğünden türetilmiştir.