Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Hektar

15 Ocak 2024

     Yüz ar (10.000 m2)  değerinde alan ölçü birimi. Bir ar 100 m2 değerindedir. Fransızca hectare (ektar: ‘100 ar’) sözcüğünden. Fransızcada aynı kökten hectogramme (=yüz gram), hectolitre (=yüz litre) ve hectomètre (=yüz metre) sözcükleri kullanılıyor. Eski Yunanca hekatón (=yüz [sayı]) sözcüğünden kaynaklanıyor. Yeni Yunancada ekató (=100, yüz [sayı]) sözcüğü kullanılıyor. Eski Yunanca hekás (=uzak) ve tónos (=ölçü) sözcüklerine dayanıyor. Yunanca ekató ‘hekto-’yu ifade etmektedir. Yunanca ektário, İngilizce, Portekizce ve Hollandaca hectare, Almanca Hektar, İtalyanca ettaro, İspanyolca hectárea, Romence hectar, İsveççe ve Norveççe hektar, Rusça gektar