Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Helak

26 Nisan 2024

     Yok olma, mahvolma, ölme. Aynı karşılıktaki Arapça helāk sözcüğünden. Bu sözcük Akadca ḫalāķum (=yok olmak, ölmek, gözden kaybolmak) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Kürtçe ve Ermenice helak, Azerice hälâk, Uygurca halak, Türkmence helǟk, Özbekçe hälàk, Tatarca hälak, Başkırtça häläk, Arnavutça halaķ, Sırpça hélać.