Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Helhele

4 Kasım 2023

     Düğün ve eğlence yapılan yerlerde yaygın olarak kadınların çıkardıkları ezgili çığlık, zılgıt sesi. Bu sözcük, yansıma sese dayanmaktadır. Arapça walwala (=topluluktan yükselen yüksek ses) sözcüğüyle benzer şekilde türetilmiştir. Arapça walwala, Türkçede velvele şekline bürünmüştür. Düğünlerde gelinler helheleyle uğurlanır veya karşılanırlar. O nedenle bir Kerkük türküsünde “helhele verin geline/ deste gül verin eline” denilmiştir. Türkmenlerde ve Azerilerde helhele sözcüğü kullanılmaktadır. Kürtçe helhelan şekli ‘nara’ karşılığındadır. Diyarbakır yöresindeki halk oyunlarında hep bir ağızdan çıkarılan sese helhele de denilmektedir.