Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Helyum

21 Mart 2022

     Havada az miktarda bulunan gazlardan biri (simgesi He). Aynı karşılıktaki Fransızca hélium kelimesinden. Eski Yunanca Hēlios (=Güneş) adından kaynaklanmıştır. Hélium adındaki Latince -ium son eki element adlarında kullanılmıştır.